DSC_0233374
ks

ห้องประชุุม (การประชุมสัมมนา)

 

 
อัตราค่าบริการ 
 

  ราคาเหมาจ่าย (ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป) ประชุมเต็มวัน (8 ชั่วโมง)  - บาท
    ประชุมครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) - บาท
 *หมายเหตุ ราคาข้างต้น รวมค่าอาหารกลางวันและคอฟฟี่เบรกแล้ว
  ราคาค่าเช่าห้องประชุม (กรณีผู้เข้าประชุมน้อยกว่า 40 ท่าน)

 


ห้องต้นเพชร


ห้องกิ่งเพชร


ห้องใบหยก

เต็มวัน ครึ่งวัน เต็มวัน ครึ่งวัน เต็มวัน ครึ่งวัน
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

 

ชื่อห้องประชุม  รูปแบบการจัดโต๊ะประชุม   U-Shape


I-Shape 


Classroom


Theater 

ห้องต้นเพชร (ชั้น 5) 100 ท่าน 100 ท่าน 200 ท่าน 350 ท่าน
ห้องกิ่งพลอย (ชั้น 5) 30 ท่าน 30 ท่าน 50 ท่าน 70 ท่าน
ห้องใบหยก (ชั้น 2 สระว่ายน้ำ) 30 ท่าน 30 ท่าน 70 ท่าน 100 ท่าน
คอฟฟี่เบรก ชา, ไมโล, กาแฟ, น้ำเปล่า, ขนมเบรก
อาหารไทยเซ็ต อาหารไทย 7 รายการ รวมข้าวและของหวาน

 


อภินันทนาการ/สิ่งที่ทางโรงแรมฯ จัดเตรียมให้

  ป้ายอิงค์เจ็ทข้อความบนเวทีพร้อมป้ายบอกทาง
  น้ำดื่ม ฟรี!!  ตลอดงาน
  อุปกรณ์ในการประชุม เช่น ไมโครโฟน โทรทัศน์ วิดีโอ จอ LCD ฯลฯ พร้อมระบบเสียงมาตรฐาน 
  กระดาษ ดินสอ ปากกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ
  โพเดี้ยม กระดานไวท์บอร์ด ชุดโต๊ะหมู่บูชา ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์
  โต๊ะลงทะเบียน โต๊ะสังเกตการณ์ ชุกรับแขก ฯลฯ
  ดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม
  อุปกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการของท่าน
  จัดเตรียมพนักงานและเจ้าหน้าที่บริการคอยอำนวยความสะดวกตลอดงาน